home home hsf
 
title
 
 
 
Ομιλία του προέδρου του ΕΛΣΕΒΒΥΕ κου Δ.Παληοκώστα, MEC 3/5/2008

ΣΑΛΟΝΙ ΜΟΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ
3-4-5 Μαΐου 2008
Μεσογειακό Κέντρο Εκθέσεων MEC Παιανία Αττικής
Ομιλία κου Δημήτρη Παληοκώστα
Προέδρου ΕΛΣΕΒΒΥΕ
Σύγχρονες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις του κλάδου υπόδησης

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ ,
Εκλεκτοί φίλοι και προσκεκλημένοι του κλάδου ,
Αγαπητοί συνάδελφοι και εκθέτες ,

Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς πλέον καμία εξαίρεση, βιώνουμε στον κλάδο μας την κρίση στην παραγωγή, και την παγκοσμιοποίηση σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας .
Κρίση βίαιη και αμετάκλητη, με προσδοκώμενη δύσκολη διεθνή συγκυρία. Κρίση που περιορίζει την παραγωγή και δημιουργεί νέες καταστάσεις στην λιανική. Καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις συνθήκες του ανταγωνισμού στην ίδια τη λιανική .

Η ίδια η φύση του κλάδου αλλάζει . Γίνεται εντάσεως ποιοτικής εργασίας , εντάσεως πληροφορίας και κυρίως εντάσεως δημιουργίας . Η νέα τεχνολογία της πληροφορικής αποτελεί πλέον συστατικό στοιχείο της κάθε εργασίας και της κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στην μόδα . Η ίδια η ταυτότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλάζει. Γνωρίζει σύνθετες μορφές .

Επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του κλάδου. Ακόμη και οι αμιγώς παραγωγικές, διαφοροποιούν τον τρόπο παραγωγής τους. Αναζητούν νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε συνεργασίες . Η εξωστρέφεια- από και προς όλες τις κατευθύνσεις- αποτελεί συνθήκη επιβίωσης για κάθε τύπο επιχείρησης. Η δικτύωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων , εντός και βεβαίως εκτός συνόρων , συνιστά ουσιώδες στοιχείο ανταγωνιστικότητας , επιβίωσης και ανάπτυξης στο νέο περιβάλλον .
Στις νέες συνθήκες, η επιβίωση και η ανάπτυξη προϋποθέτουν αλλαγές, και επαναπροσδιορισμό ατόμων, επιχειρήσεων, κλάδων και οικονομιών .

Οι στόχοι που προκρίνει ο ΕΛΣΕΒΒΥΕ είναι σαφείς :
1. Το μεγαλύτερο δυνατό μέγεθος της Ελληνικής ανταγωνιστικής παραγωγής και
2. Η μέγιστη δυνατή εξωστρέφεια, με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του κλάδου, και του συνόλου των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεών μας στη γύρω μας γεωγραφική περιοχή .
Οι δυο αυτοί στόχοι είναι και αναγκαίοι και εφικτοί, αλλά και συμπληρωματικοί. Αφορούν δε σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του κλάδου : Προμηθευτές , παραγωγούς , εμπόρους-εισαγωγείς και λιανική.

Όσον αφορά στην παραγωγή, πιστεύουμε, ότι η ύπαρξη μιας ανταγωνιστικής παραγωγής υποδημάτων, δεν είναι ασύμβατη με μια προηγμένη οικονομία, παρά την γενική αντίληψη. Αρκεί να στηρίζεται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως : την εξειδίκευση, την ποιότητα, το δημιουργικό, την επικαιρότητα, την επωνυμία , την ταχεία και καλή εξυπηρέτηση , την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη συνεργασιών.

Σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον , ο Ελληνικός κλάδος, στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας, (προμηθευτές , παραγωγή , εμπόριο, λιανική), αποκτήσαμε την πλέον μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στην ευρύτερη γεωγραφική μας περιοχή. Τεχνογνωσία στην παραγωγή. Μακρόχρονες διεθνείς συνεργασίες στα υλικά και τα υποδήματα. Χρήση νέων τεχνολογιών διαχείρισης. Ανάπτυξη δικτύων διανομής και λιανικής. Εμπειρία στη μόδα, τον σχεδιασμό, και στην διαχείριση εμπορικών επωνυμιών.

Η τόνωση της συνολικής περιφερειακής εξωστρέφειας των επιχειρήσεών μας, θα πρέπει να μπει στην ημερήσια διάταξη όλων μας (κλάδου και πολιτείας) και ν΄ αντιμετωπιστεί δυναμικά . Κοινός μας στόχος, είναι η συμβολή μας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων όλου του κλάδου, στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Στην προσπάθεια της εξωστρέφειας οι επιχειρήσεις του κλάδου μπορούν να έχουν αρωγούς : τον ΕΛΣΕΒΒΥΕ-την έκθεσή μας-τον ΟΠΕ-το ΕΛΚΕΔΕ και τους εμπορικούς μας ακόλουθους.
• Τον ΕΛΣΕΒΒΥΕ, ο οποίος θέτει στη διάθεση των επιχειρήσεων τη διεθνή εμπειρία, τη δικτύωσή του, και την επιχειρησιακή του δυνατότητα να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να τις υλοποιεί. Μοναδικός σύνδεσμος στην Ευρώπη που είναι μέλος (25 χρόνια) της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βιομηχανιών Υπόδησης CEC και συγχρόνως μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Λιανοπωλητών Υπόδησης CEDDEC. Οργανωτής πολλαπλών εμπορικών αποστολών, Ελληνικών και Κοινοτικών. Οργανωτής συμμετοχών Ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις. Για πολλά χρόνια συνεργάτης με τις κυριότερες διεθνείς εκθέσεις του κλάδου, με τον ΟΠΕ και με τις εμπορικές αντιπροσωπείες των πρεσβειών μας .

• Την Έκθεση μας. Eνα καταξιωμένο θεσμό, με τη καθολική συμμετοχή του κλάδου. Εφαλτήριο προβολής και εξωστρέφειας της κάθε επιχείρησης . Μια έκθεση που διαθέτει δυνατότητες για την περιφερειακή της διεθνοποίηση. Αυτό τον στόχο (της περιφερειακής διεθνοποίησης της έκθεσης), ο οποίος απολαμβάνει και την υποστήριξη των επιχειρήσεων, τον θέσαμε σε λειτουργία εφέτος από κοινού με τον ΟΠΕ, όπως μαρτυρεί και η παρουσία των εκλεκτών προσκεκλημένων μας.
• Τον ΟΠΕ . Με τον οργανισμό μας συνδέουν πολλές κοινές ενέργειες , οι οποίες όμως είχαν ατονήσει. Κατόπιν των συναντήσεών μας με τη νέα διοίκηση αποκτούν από εφέτος νέα πνοή. Kαι συγκεκριμένα : Ενισχύθηκαν και θα ενισχυθούν οι συμμετοχές επιχειρήσεων στην MICAM / MIPEL . Υλοποιείται από σήμερα η ενέργεια πρόσκλησης ξένων αγοραστών και συνεργατών στην έκθεσή μας . Προωθείται η πρωτοβουλία του ΟΠΕ για το Life style . Προκρίνεται η συμμετοχή σε άλλες εκθέσεις όπως της Μόσχας και όπου αλλού εκφραστεί ένα κρίσιμο μέγεθος ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις μας. Τέλος προγραμματίστηκε η περαιτέρω συμμετοχή μας σε εμπορικές αποστολές. Προς το παρόν ενεργοποιήθηκαν οι δυο πρώτες δράσεις. Θεωρούμε επιτυχία ότι ο ΟΠΕ εντάσσει και πάλι την υπόδηση στο πρόγραμμά του, συμμεριζόμενος την άποψή μας για τις νέες δυνατότητες μιας πολύμορφης εξωστρέφειας του κλάδου. Θεωρούμε ωστόσο αναγκαίο τον έγκαιρο προγραμματισμό. Τη διάρκεια και συνέπεια σε βάθος χρόνου. Και βεβαίως τη διεύρυνση των υφισταμένων και την υλοποίηση των υπολοίπων ενεργειών που αναφέρθηκαν.
• Το ΕΛΚΕΔΕ. Tο τεχνολογικό Ινστιτούτο του κλάδου, που πλέον της συμβολής του στην απαραίτητη υποδομή για τον έλεγχο ποιότητας , την πρόγνωση μόδας , την τεχνολογία και την εκπαίδευση , αναλαμβάνει και υποστηρικτικές αποστολές , όπως η πρόσφατη των Βυρσοδεψών στη Linea Pelle, που χρήζουν ιδιαίτερης υποστήριξης, ως πρώτες.
• Τα γραφεία των εμπορικών ακολούθων μας , που συμπαρίστανται σε κάθε πρόβλημα και πρωτοβουλία των φορέων και των επιχειρήσεων.

Κύριε Υπουργέ,
Εμείς δεν συμμετέχουμε στο πάνδημο διεκδικητικό ξέσπασμα. Ούτε στην ολομέτωπη και επαναλαμβανόμενη κριτική χωρίς συμπεράσματα και χωρίς αποφάσεις και δράσεις. Εμείς προτείνουμε το χρήσιμο και το εφικτό και δείχνουμε και τον τρόπο. Γνωρίζουμε ότι η κινητήριος δύναμη της εξωστρέφειας της οικονομίας μας, είναι οι ίδιες οι επιχειρήσεις μας και οι άνθρωποί τους. Ωστόσο στον κλάδο μας υπάρχει έλλειψη κατάλληλου προσωπικού και δεξιοτήτων, πολλώ δε μάλλον για τις εξωστρεφείς δραστηριότητες. Επισημαίνουμε επ΄ αυτού τη σημασία της εκπαίδευσης. Εμείς έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Υποβάλλαμε μαζί με τους φορείς της ένδυσης ΣΕΠΠΕ και ΣΚΕΕ , εκτενές υπόμνημα και εμπεριστατωμένη μελέτη στον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς και φορείς , για την αναθεώρηση της επαγγελματικής κατάρτισης στον κλάδο. Και αυτό για να αξιοποιηθούν από τον ίδιο τον κλάδο, τα χρήματα που καταβάλουν οι επιχειρήσεις μας στο ΛΑΕΚ . Συνεργαστήκαμε σε κοινοτικό επίπεδο με την Ιταλική Συνομοσπονδία Bιομηχανιών Yπόδησης ANCI, για την εκπόνηση περιγραμμάτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης νέων ειδικοτήτων του κλάδου που σχετίζονται με τη διεθνοποίηση και την πολυμορφία των επιχειρήσεων. Σ΄ εθνικό επίπεδο θέσαμε σαν προτεραιότητα την επαναλειτουργία των τμημάτων σχεδιαστών υποδημάτων του ΕΛΚΕΔΕ. Ήδη λειτουργούν δυο με 30 σπουδαστές και με άριστα αποτελέσματα. Καλούμε όλους να επισκεφθούν το περίπτερο των σπουδαστών μας στην κεντρική είσοδο της εκθέσεως. Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε το ΕΛΚΕΔΕ γι΄ αυτήν την προσπάθεια.

Κυρίες και Κύριοι,

Η εξωστρέφεια δεν είναι μόνο αίτημα των καιρών. Είναι κυρίως το νέο πεδίο επιχειρηματικής ανάπτυξης του κλάδου. Αφορά εξαγωγές, διαμετακομιστικό εμπόριο, δημιουργία καταστημάτων, επέκταση αλυσίδων λιανικής, επέκταση και συνεργασίες στο χονδρικό εμπόριο , συμφωνίες συμπαραγωγής , ανάθεση εργασιών φασόν , συμφωνίες franchising , επέκταση χρήσης επωνυμιών σε νέες αγορές , δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και τέλος αφορά την αναζήτηση των καλλίτερων συνεργατών , την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και την εκμετάλλευση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών . Το δυναμικό αυτό είναι μπροστά μας και οι συνθήκες πιο ώριμες.
Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη , ότι οι σημερινοί προσκεκλημένοι μας προέρχονται από χώρες πλέον μέλη της ΕΕ , όπως οι Βαλτικές και οι Βαλκανικές : ότι αναπτύσσεται η μεσογειακή συνεργασία και ότι ήδη στις χώρες της γύρω περιοχής μας υπάρχει μεγάλη παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων. Μόνο στον τραπεζικό τομέα ανέρχονται στα 2500 υποκαταστήματα . Οι Κοινοτικές ενισχύσεις στις νέες χώρες μέλη , η ανάπτυξη του Τουρισμού , τα κοινά μεγάλα δημόσια έργα στον τομέα των υποδομών και της ενέργειας , συμβάλλουν στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου , στην ανάπτυξη των συναλλαγών και συνεργασιών , βελτιώνουν το οικονομικό περιβάλλον και δημιουργούν τις νέες συνθήκες στις οποίες καλούμαστε ν΄ ανταποκριθούμε .

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας .

[hsf]

[ESPA]

[ΤΕΜΠΜΕ]

[ PROGETTO UNO]

[ShoeInfoNet]

 
 
 
ΕΛΣΕΒΒΥΕ: Ερμού 51, 105 63 Αθήνα, Tηλ.: +30 210 6777 220, +30 210 6744 557 - Fax.: +30 210 6744 497 - E-mail: info@elsevie.gr